Recent Posts by ashdir.com

רכש מדיה

בחירת הפלטפורמה הפרסומית המתאימה לצרכים, ליעדים ולתקציב, שתניב את החשיפה הטובה ביותר
Read more

יחסי ציבור

שימוש בנסיון מקצועי, תוך גילוי מעוף ויצירתיות בכדי לקדם את הלקוח בכלי התקשורת ובתודעה הציבורית
Read more

Recent Comments by ashdir.com

No comments by ashdir.com yet.