ניהול תקציב פרסום

פרסום מתוך ראייה כוללת של יצירת מערכת מסרים אחידה ותמיכה בפעילות שיווקית, תוך חשיפה מקסימלית וממוקדת והשגת התוצאות האפקטיביות ביותר במסגרת תקציב נתון

No Comments Yet.

Leave a comment